PŘEMYSL OTAKAR II.,
„král železný a zlatý, otec měst“

Přivítání

Dobrý den vážení návštěvníci,
vítejte na našich stránkách, které vzdávají poctu jednomu z nejslavnějších vládců české historie a největšímu příslušníku z rodu Přemyslovců, v pořadí 28. panovníkovi a 5. českému králi nazývanému PŘEMYSL OTAKAR II., správněji PŘEMYSL II. OTAKAR. Realizováno v podobě trojrozměrného projektu volné rekonstrukce válečné zbroje a královského majestátu z pohledu mladého člověka z přelomu 20. a 21. století.

Majitelé stránek vzdávají současně hold slavným přemyslovským knížatům a králům pocházejícím z jediného domácího rodu v české historii, který trvale sjednotil zemi, vládl v Čechách nepřetržitě po dobu více než 400 let a položil pevné základy české státnosti.