Projekt

Z historie souboru

Autorem a zakladatelem projektu, který je zároveň i jediným majitelem společně se svou rodinou trojrozměrného souboru předmětů volné rekonstrukce válečné zbroje a královského majestátu je Vladimír KOZÁK (Vladimír Václav Kozák), občan České republiky, rodák z Jablonce nad Nisou, severočeského města skla a bižuterie.

Počátky projektu sahají hluboko do dětských let, kdy na začátku byla nejprve lidová píseň autorovy babičky:

„Na den sv. Rufa, na poli Moravském,
krev česká tekla proudem, až zrůžověla zem.
Tam české pluky stály,
Otakar vedl voj, ó, slavný, zlatý králi,
to poslední tvůj boj….“

a později četba odborné literatury od pana profesora JOSEFA ŽEMLIČKY, pana profesora JIŘÍHO KUTHANA a pánů PETRA KLUČINY, ANDREJE ROMAŇÁKA včetně krásných ilustrací od pana akademického malíře GUSTAVA KRUMA.

Nejstarším předmětem souboru je válečný cípatý bojový praporec se znakem černé přemyslovské plamenné orlice, který vznikl v roce 1983 jako připomínka na slavné vítězství českých vojsk v bitvě u Kressenbrunnu v roce 1260. Nejmladšími předměty souboru jsou zdobená pouzdra na slavnostní královskou korunu a říšské jablko, které vznikly dodatečně za účelem doplňku k výstavě pořádané v Eurocentru Jablonec v roce 2013.

Soubor vznikal postupně a poprvé byl vystaven na Jabloneckém výstavišti v roce 1987 ve svazácké okresní soutěži ZENIT 87 (zlepšovatelství, efektivnost, nápaditost, iniciativa, tvořivost) v podobě válečné kroužkové zbroje s červenou bojovou suknicí se stříbrným znakem českého lva a s dvěma praporci – červeným se stříbrným znakem lva a stříbrným se znakem černé plaménkové orlice. Celou expozici, umístěnou v jedné vitríně, doplňovaly dva bojové štíty se zemskými znaky v podobě lva o orlice. Soubor získal zvláštní cenu poroty a postoupil do krajského kola ZENITu, které se konalo v Děčíně. V roce 1989 se objevil na okresním kole okresní svazácké soutěže ZENIT 89 konané rovněž v prostorách Jabloneckého výstaviště tzv. malý soubor v podobě základní korunovačních přemyslovských klenotů, tvořený korunou s černozlatou poduškou, žezlem a říšským jablkem.

V roce 1993 se po částečném přepracování korunovačních klenotů a po doplnění o další části představil soubor v „předpremiéře“ poprvé jablonecké veřejnosti v celé své velikosti v podobě válečné zbroje a královského majestátu v kulturním sále obce Frýdštejn a to díky pochopení a velké podpoře místní samosprávy, především starosty obce pana Václava Müllera.

Slavnostní premiéra souboru se uskutečnila při oslnivém lesku válečné královské zbroje a vznešenosti královského majestátu v podobě druhé samostatné výstavy v roce 2013 ve výše již uvedeném Eurocentru Jablonec. Výstava provázená výkladem původce expozice v termínovaných prohlídkách zaujala laickou i odbornou veřejnost. Statutární město Jablonec nad Nisou se tak vlastně stalo třetím městem v ČR, které vzdalo poctu velkému králi Přemyslu Otakaru II., přestože je nezaložil. Poděkování za pochopení i pomoc patří nejen zaměstnancům humanitního odboru místní samosprávy, ale především paní ředitelce Ing. Martě Procházkové a všem zaměstnancům Eurocentra Jablonec, kteří se na přípravě expozice přímo či nepřímo podíleli.

V květnu 2013 vstoupil do projektu na základě přátelství pan Bc. Tomáš FROUZ, který si vzal na „starost“ konečnou předtiskovou korekci dokumentů a další práce související přímo či nepřímo s propagací souboru.

Majitel výše uvedeného trojrozměrného souboru zároveň děkuje řadě šikovných lidí z oblasti Jablonecka a Liberecka, kteří pomohli odborně jeho některé myšlenky a makety převést do závěrečné trojrozměrné podoby a bez jejichž zapálení pro historii by předměty nemohly vzniknout.

Cíl projektu

Záměrem projektu je: