O nás

Vladimír KOZÁK

(Vladimír Václav KOZÁK)
Vladimír Kozák

Od roku 1990 do roku 2005 pracoval jako podnikový archivář a vedoucí ústřední spisovny v bižuterní exportní firmě JABLONEX, akciová společnost, později (2005-2010) i ve výrobně-exportním koncernu JABLONEX GROUP a.s., na Palackého třídě v Jablonci nad Nisou.

V období let 2007 až 2010 byly pod jeho vedením v pěti etapách administrativně i fyzicky delimitovány veškeré archivní fondy a sbírky společnosti JABLONEX GROUP a.s., za časový úsek 1888-2010 do ČR-STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH, pracoviště MOST, jako trvalá součást tzv. Národního archivního dědictví. Jednalo se o největší pohyb podnikových archivních dokumentů na Jablonecku od roku 1948 ve sféře celého bižuterního průmyslu.

Od roku 1990 až roku 2005 zpracoval historický vývoj světově proslulé exportní bižuterní společnosti JABLONEX, včetně předchůdců ve tzv. vývojových schématech za období 1761-2005. Po roce 2005 ke dni 30. 7. 2010 originálním způsobem vytvořil vývojová schémata společností ORNELA, akciová společnost a JABLONEX GROUP a.s. Výsledky jeho dvacetileté práce pro budoucí generace badatelů byly trvale uloženy do péče státního archivu ČR-STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH, pracoviště MOST a duplikáty prací jsou uloženy pro jablonecké občany ve státním archivu STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JABLONEC.

Mimo uvedeného je autorem a majitelem výše již zmíněného trojrozměrného souboru předmětů „PŘEMYSL OTAKAR II. pohledem mladého člověka z přelomu 20. a 21. století, volná rekonstrukce válečné zbroje a královského majestátu“ a dalších prací, neprofesionálně se zabývajících historií, které jsou založeny v jeho osobním archivním fondu uloženém ve státním archivu STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JABLONEC.

Bc. Tomáš FROUZ

Bc. Tomáš Frouz

Od roku 2001 do roku 2010 postupně absolvoval OBCHODNÍ AKADEMII, VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU HOSPODÁŘSKOU A VYSOKOU ŠKOLU KARLA ENGLIŠE. Za úspěšné ukončení poslední jmenované školy státní zkouškou mu byl v liberecké radnici předán titul bakalář v oboru Ekonomie a Právo v podnikání. Uvedené školy ho “nakazili” zájmem o ekonomii, administrativu a především účetnictví. Ještě během studia absolvoval praxi u daňového a účetního poradce v Jablonci nad Nisou.

Pro zvýšení uplatnění na trhu práce se rozhodl absolvovat rekvalifikační kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky, který v měsících listopad a prosinec roku 2013 pořádala společnost REPUBLIKOVÉ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o. Tento vzdělávací program obsahoval následující tematické celky: Právní úprava účetnictví, Účetnictví, Seznámení s účetním programem, Účtování v účetním programu a Souvislý příklad účtování výrobního podniku. Měsíční vzdělávací program byl zakončen písemnou zkouškou z účtování výrobního podniku a ústní zkouškou z teoretických znalostí přímo souvisejících s účetnictvím. Za absolvování uvedené rekvalifikace mu bylo uděleno Osvědčení o rekvalifikaci.

Po absolvování rekvalifikačního kurzu začal s řízenou praxí ve výrobní firmě ve Vratislavicích, která trvá od prosince 2013 do současnosti. Hlavní náplní práce je likvidace došlých faktur a bankovních výpisů a zařazování došlých faktur podle roku a variabilního čísla.

Ve svém volném čase se rád věnuje počítačům zejména internetu, sledování filmů a seriálů, četbě, rekreačnímu hraní šachů a rekreačnímu sportu. Jeho nejoblíbenějším filmovým žánrem je klasické scifi především Star Trek, ale rád se podívá i na historické filmy. Z odborné literatury preferuje především část zaměřenou na různé ekonomické obory a z ostatní literatury dává přednost zvláště scifi a historii.

Pro udržení nebo i zvýšení duševní kondice se zálibou trénuje logického myšlení v podobě hraní či přehrávání šachových partií. A naopak, dobrou fyzickou kondici si s chutí utužuje v letních měsících především ve formě turistické cyklistiky a v zimních měsících zejména formou neprofesionálního sjezdového lyžování.